cod_furnizor, nume_furnizor, adresa, telefon
2 Luigi str Bisericii 0034328934
3 George str Vale 0767236709
4 Gabriel str Pietii 0745126709
5 Mario str Valeriu 12 0745239809
6 Popescu Ioan modificare 0712345643